HR Optimum :: kadry warszawa, zus warszawa, płace warszawa, obsługa płacowa Warszawa

Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę

motto rodziny Gucci

HR Optimum

Jak wiele zależy od ludzi? Jak ważnym elementem biznesu są lojalni i zadowoleni pracownicy?

To, co można zyskać decydując się na outsourcing kadrowo-płacowy we współpracy z HR Optimum - poza doświadczeniem i profesjonalną obsługą - to jakże ważna i istotna w budowaniu długofalowych relacji z tak rzadkimi dziś dobrymi i lojalnymi pracownikami - troska i dbałość o nich. To przede wszystkim ludzkie podejście ...

Administracja wynagrodzeń

Ile zmian i nowości trzeba śledzić, aby w prawidłowy sposób z korzyścią dla firmy i pracowników przygotować listę płac?

Firma HR Optimum zaproponuje optymalne rozwiązania i w Państwa imieniu profesjonalnie zajmie się:

  • naliczeniem wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych,
  • rozliczeniem zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz PFRON,
  • raportowaniem wyników naliczeń: paski wynagrodzeń, informacje ZUS RMUA i ZUS DRA, pliki przelewów, pliki dekretacyjne oraz do celów budżetowych i statystycznych.